Arkivforeningens konference 2018: "Koloni, rigsfællesskab, overherredømme"

Arkivkonferencen 2018. Fra: Arkivforeningens Facebookside. Foto: Thomas C. Christensen

Arkivforeningen blev grundlagt i 1917, som den dag i dag afholder diverse foredrag og debatmøder samt udgiver arkivfaglige bøger. Jeg har selv haft udgivelser fra Arkivforeningen på pensumlisten, da jeg tog historiekandidat med specialisering i informationsforvaltning på Aalborg Universitet. Efter jeg blev færdiguddannet i 2016, blev jeg medlem af foreningen. Kort efter blev jeg bestyrelsesmedlem.

Arkivforeningens helt store begivenhed er den ”årlige” arkivkonference, som er et heldagsarrangement. I år blev konferencen afholdt 24. oktober i Kulturhuset Islands Brygge, der med sin fantastiske udsigt gav en fordybende atmosfære. Ved ankomsten blev omkring 50 deltagere registreret og budt på morgenmad. Derefter åbnede Arkivforeningens formand; Peter Damgaard, konferencen ved en velkomsttale. Titlen på årets konference var Koloni, rigsfællesskab, overherredømme – Nordatlantiske territorier i danske arkiver. Konferencen fokuserede på arkivfaglige spørgsmål på dokumenter og arkivalier i de danske arkiver om tidligere danske territorier i Nordatlanten, hvilket særdeles har skabt udfordringer mht. den nordatlantiske selvstændighedspolitik og national identitetsdannelse samt individernes behov for at forstå egen historie. Derfor gør konferencen også op med de arkivalske principper imod denne nordatlantiske behov for ejerskab eller lettere tilgængelighed af arkiverne i Danmark. Det helt overordnede spørgsmål for konferencen var, hvad arkivarernes rolle er i denne sammenhæng, og med hvilket omfang arkivpraksis kan en tværnational tilgængelighed og social retfærdighed kan understøttes.

Efter Peter Damgaards velkomstoplæg, blev konferencens første foredrag afhold af Poul Olsen (chefkonsulent, Rigsarkivet). Hans foredrag havde titlen: Perspektiver på nordatlantiske territorier i danske arkiver, som var en god præsenterende og introducerende foredrag for årets arkivkonference.

Dernæst holdt Erik Gøbel (arkivar og seniorforsker emeritus, Rigsarkivet) sit foredrag med titlen Den dansk-norske arkivsag 1814-2000. Erik Gøbels foredrag omhandlede det dansk-norske arkivspørgsmål, som siden Kielaftalen i 1814 og frem til år 2000 havde været "en uspiselig nød". Erindringssiden af problemet.

Herefter kom den første kaffepause med en forment selvbetjening, hvor mn havde mulighed for at nyde kaffen ved udsigten mens man talte med andre deltagere.

Straks efter kaffepausen gik Inge Høst Seiding (arkivleder, Grønlands Nationalmuseum og Arkiv) op på taleskranken og holdt foredraget; Arkiver i og uden for Grønland – Ejerskab og tilgængelighed i et grønlandsk perspektiv.

Efterfølgende var turen kommet til Bent Nielsen (Direktør for Arktisk Institut) med foredraget Historiske dokumenter – åbenhed og udveksling.  Her kom det mig som en stor overraskelse, da jeg fandt ud af, at Arktisk Institut ikke var et forskningsinstitut, men et arkiv! Arktisk instituts grønlandregistranten. Grønlandsregistranten - én digital indgang for grønlandsrelaterede arkiver i Danmark og Grønland. Arktisk Institut var inviteret til at præsentere egne arkiver, og instituttets direktør benyttede anledningen til at fokusere på Grønlandsregistranten, som blev taget særdeles godt imod af arkivfolkene.

Halvvejs konferencen blev der også spist frokost, hvor jeg fik mulighed for at tale sammen med historiestuderende med interesse inden for dansk kolonihistorie. Det var et af Arkivforeningens forhåbninger med årets arkivkonferencen at tiltrække flere studerende til årets arkivkonference. Derfor blev der besluttet, at studerende skulle få en betydelig rabat, hvilket vist sig have båret frugt med den øgede interesse fra studerende.

Efter frokost holdt Niklas Thode Jensen (arkivar og seniorforsker, Rigsarkivet) et foredrag med titlen; I Tropisk Optik – Perspektiver og erfaringer fra Rigsarkivets projekt om digitalisering af arkivalierne fra det tidligere Dansk Vestindien, hvor der blev gennemgået hele det store digitaliseringsprojekt og -projekt. Under spørgsmålsdelen kom man også ind på den klassiske ”diskussion” mht. hvorvidt Danmark burde melde ud med en officiel ”undskyld” for koloniseringen af Vestindien (Virgin Islands). Forståeligt nok (mht. arbejdsplads) svarede foredragsholderen undvigende eller uden at tage stilling til selve diskussionen.

Færøerne blev repræsenteret af folketingsmedlemmet Magni Arge, som holdt foredraget; Digitalisering af arkiver åbner dørene for ny historie- og kulturforskning om Færøerne. Magni Arge er en sand fortæller, der fanger opmærksomheden med hans humoristiske sans, og tryllebinder med sin vaskeægte færøske accent. Udover det humoristiske havde Magnis foredrag også ey politisk aspekt. Hans drillende, men stædige attitude virker især, når han indimellem fremhæver, hans ønske om en Færøsk løsrivelse fra Rigsfællesskabet. Magni Arges foredrag var yderst spændende, men også fremprovokerede også smil på læben.

Arkivkonferencen var nået til sidste kaffepause med kage inden det sidste foredrag. Under pausen fik jeg talt med forfatter Astrid Nonbo Andersen, som skrev bogen Ingen undskylding vedr. debatten om en officiel undskyldning til slaveriet og Danmarks kolonifortid i Vestindien. Vores samtale vedr. selvfølgelig diskussionen, hendes bog og konferencen.

Arkivkonferencens sidste foredrag var; Två sidor på samma sak – arkivutvexling, forskning och källor till Islands och Danmarks äldre historia af Hrefna Róbertsdóttir (vicedirektør, Islands Nationalarkiv). Hrefna kom med en detaljeret forklaring af arkivudveklingen og den Islandske Landkomissions arkiv. 

Slutteligt kom Peter Damgaard (formand, Arkivforeningen) med en opsamling på dagen med vigtige budskaber.

Personligt synes jeg, at foredragene repræsenterede de nordatlantiske territorier ret godt. Der var en rød tråd i løbet af konference, som gav en følelse af velovervejelse. Derfor var foredragenes rækkefølge også afgørende for denne følelse. Derudover var det faglige entusiasme ret højt med hyggelig stemning i pauserne. Jeg fik også fornemmelsen af, at de deltagende var tilfredse med årets arkivkonference. Arkivforeningen ramte godt med fagfolk, studerende, forfattere og privatinteresserede, men deltagelsen fra kommunearkiverne var ikke så stor. Det må være pga. emnet. Til næste konference håber Arkivforeningen på øget deltagelse fra kommunearkiverne.

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Kølnervand - Kolonya

Tyrkiets elbil - TOGG

Det Tyrkiet der splitter – En politisk samtidsanalyse