Befæstningsdagen på Gladsaxefortet 2018

Gladsaxefortet ligger op ad motorvejen, hvor personbilernes støj rummer det grønne område. Fortet er et besøg værd, da det er en tidslomme, som er klemt mellem boligområder og trafik. Når man kigger fra Google Earths satellitvisning, ligner det, at Gladsaxefortet er blevet omringet af en betonhær. Jeg har gået mange ture ved fortet, og har endda samlet brombær fra den solrige sommer, vi har haft. Andre har selvfølgelig også glæde af fortet og dets areal. Eksempelvis lufter hundeejere deres hunde, folk løber ture og unge kører fjernstyret biler på fortets grus.

Foto: Yusuf Çakın / www.cakin.dk
Arealet er 2,5 hektar stort og består af det betonstøbte fort, kaponieren (lille fæstningsværk bag fortet), rester af voldanlægget, tørgraven samt det omgivende grønne område. Facaden og den udvendige del af fæstningsværket samt det grønne område er offentligt tilgængeligt fra Batterivej eller fra cykelstien langs motorvejen bag fortet. Det er også muligt at se indenfor fortet, som dog kan lade sig gøre jævnligt ved den årlige befæstningsdag. Jeg har deltaget i befæstningsdagen, hvor jeg har haft mulighed for at få en rundvisning indenfor fortet. I dette indlæg vil jeg beskrive mine oplevelser af befæstningsdagen, men først vil jeg redegøre for Gladsaxefortets historie.


GLADSAXEFORTET
Gladsaxefortet er et af de mest vedligeholdte forter i Danmark. Fortet var del af et befæstningssystem, som blev bygget omkring anden halvdel af 1800-tallet. Befæstningen har den gang kostet 20 % af nationalindkomsten og havde til formål at standse en fjendtlig fremmarch mod København. Gladsaxefortet blev betonstøbt som trekantfort i 1893 ligesom de fleste af forterne i Københavns Befæstning. Fortet er har to etager, hvor soldaterne boede i nederste etage, der fungerede som kaserne og magasiner. Bemandingen bestod af fire officerer, 14 underofficerer og 100 artillerister. Gladsaxefortet havde seks tårne på fortdækket med haubitzer 120 mm kanon, hvor tårnskytsets rækkevidde var 5500 m.

Veterankøretøjer. Foto: Yusuf Çakın / www.cakin.dk
I 1922 blev kommandoet nedlagt, og i 1924 mistede fortet sin funktion som fæstningsværk. I 1927 blev fortet solgt til et bryggeri, som fik navnet Fortbryggeriet A/S. I en årrække blev fortet benyttet som bryggeri indtil det i 1940 brændte ned. Herefter blev fortet til en skrothandler, hvor der blev solgt gammelt jern og metal. Fortet blev også brugt som lager til private virksomheder. Gladsaxefortet blev endelig fredet og beskyttet som fortidsminde i 1951. I 1970 blev fortet og dets areal gjort til fritids- og grønt område. Hvorefter Gladsaxe Kommune i 1971 købte fortet, og udførte en omfattende restaurering. I 1981 blev fortets lokaler for første gang udlejet til Hjemmeværnet, som har lejet fortet lige siden. Hjemmeværnskompagni Hjortespring rykkede ind på Gladsaxefortet i 2005, som stadig benytter sig af fortet og dets lokaler.

BEFÆSTNINGSDAGEN
Befæstningsdagen er et årligt arrangement, som bliver organiseret af Hjemmeværnskompagni Hjortespring og Dansk Militærhistorisk selskab. I år fandt arrangementet sted d. 30. september og varede fra kl. 11.00 til 15.00. Arrangementet startede med, at Dannebrog blev hejst på Gladsaxefortet.

Udstilling af våben og udstyr. Foto: Yusuf Çakın / www.cakin.dk
De frivillige havde historiske kostumer på som rekrutter, sygeplejerske o.lign, hvilket gav en fin stemning. Børn kunne skrive sig ind som rekrutter og fik en soldaterbog med hjem. Derefter kunne børnene hjælpe militærlægen med at genoplive en såret dukkesoldat. Derudover kunne man ellers snuse lidt til de mindre udstillinger af våben og udstyr fra dengang slut 1890'erne og frem til 1. verdenskrig. De frivillige var meget venlige og fortalte ivrigt om deres udstillinger.  Der var også boder, hvor man kunne få smagsprøver af fortbryggeriets bryg og citronvand samt små bidder af den mad, som soldaterne fik. På et tidspunkt blev der lavet soldatermad i store gryder, som blev servereret til alle i store portioner. En kop kaffe blev man også budt på. Foran fortet var der ligeledes udstillet militære veterankøretøjer, som man kunne se nærmere på.

Hjemmeværnets Musik- og Tambourkorps. Foto: Yusuf Çakın / www.cakin.dk
Arrangementets helt store mulighed var nok rundvisningerne indenfor Gladsfaxefortet, som jo ellers er lukket for offentligheden. Der var mulighed for rundvisning hver halve time fra kl. 11.30 frem til kl. 14.00. Til rundvisningerne kunne man gå igennem fortets smalle gange og se udkigstårnet, kanontårnet, mens rundviseren fra hjemmeværnet fortalte om fortets militære historie og betydning. Underholdning var der skam også. Hjemmeværnets Musik- og Tambourkorps spillede musik for gæsterne. Hyldestskud med geværer fandt også sted, men det jeg gik desværre glip af, da jeg på det tidspunkt var midt i en rundvisning på fortet.

Periskop. Foto: Yusuf Çakın / www.cakin.dk
Arrangementet har et potentiale, som der sagtens kunne gøres mere reklame mere for i Københavnsområdet. Det er måske ikke hensigten, da målgruppen ser ud til at være lokalbefolkningen i omegnen. Jeg synes dog alligevel, at der manglede noget, som kunne få folk til at blive en time længere. Det kunne være en lille udendørs café eller en bod, hvor man kunne forsyne sig med en fadbamse, vand eller pølse og brød, mens børnene eksempelvis leger på en hoppeborg. Det kunne tænkes, at arrangørerne måske bør tage nogle kommercielle overvejelser. Desuden er jeg også sikker på, at skolerne ville deltage til befæstningsdagen som udflugt, hvis ikke det havde ligget på en søndag.

Kanontårnet. Foto: Yusuf Çakın / www.cakin.dk
Det var lidt ærgerligt, at arrangementet ikke fik mere opmærksomhed og flere deltagende. Jeg er sikker på, at mange nok vælger fra, da de måske har prøvet det samme i de forrige år. Jeg kan godt forstå, at man vil bibeholde den afslappede tilgang, men der må tænkes i en retning, som får folk til at blive der noget mere. Befæstningsdagen på Gladsaxefortet kan sagtens blive til et heldagsarrangement.


Til dette indlæg har jeg har benyttet mig af informationer fra: Hjemmeværnskompagni Hjortespring, Gladsaxe Kommune, Kulturarv.dk og rundvisningen fra befæstningsdagen.

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Kølnervand - Kolonya

Tyrkiets elbil - TOGG

Det Tyrkiet der splitter – En politisk samtidsanalyse