Laver Kasakhstan "en Usbekistan"?

Kasakhstan vedtog i oktober 2017, at landet officielt skulle skifte fra det kyrilliske til det latinske alfabet. Hensigten er en langsom proces, som vil til at strække sig over nogle år. Målet er et fuldstændigt skift i 2025.

Kasakhstan er et eks-sovjet land, og andre eks-sovjetlande som Aserbajdsjan, Turkmenistan og Usbekistan har allerede skiftet til det latinske alfabet. Derudover ser Kirgisistan ud til at gå i Kasakhstans fodspor, og overvejer ligeledes at skifte til latinske bogstaver. Disse lande har noget vigtigt tilfælles, og det er sproget. De er alle en forgrening inden for den tyrkiske sprogfamilie. Tyrkiets alfabet er rollemodellen inden for de tyrkisktalende lande, som er udviklet efter personligt initiativ af landets grundlægger, Kemal Atatürk. Aserbajdsjans alfabet er næsten identisk med Tyrkiets, men der er tre undtagelser. Det ene er f.eks. ”ə” (lukket e), som Aserbajdsjanerne har bibeholdt fra kyrillisk. Det samme gælder endda Gagausien, som er et selvstyre i Moldova, der anvender Tyrkiets latinske alfabet med få undtagelser. Turkmenistan ligeledes med få, men mere problematiske undtagelser sammenlignet med de øvrige alfabeter. Usbekistan skiller sig dog ud i forhold til de nævnte lande, da deres latinske alfabet har en håndfuld anderledes bogstaver sammenlignet med de nævnte alfabeter. F.eks. bliver ”usbekisk” skrevet ”Özbekçe” med det almindelige tyrkiske alfabet, mens ordet med det officielle usbekiske alfabet bliver skrevet ”O’zbekcha” med apostrof efter ”o” i stedet for ”ö” samt to ekstra bogstaver i stedet ”ç”, som er almindelig anvendt i de øvrige tyrkisktalende lande. I oktober 2017 kom kasakherne med deres bud på et kasakhisk-latinsk alfabet:

Første kasakhiske alfabet - Oktober 2017 
Billede: Wikimedia Commons / Public Domain / Det Kasakhiske Præsidentskab.

Kasakhstans bud på latinsk alfabet i oktober 2017 var en katastrofe sammenlignet med de øvrige tyrkisktalende lande. Alfabetet var en ringere udgave af det usbekiske med endnu flere apostroffer, hvilket gør ordene og sætningerne meget besværligt at læse. Dertil må det påpeges, at det heller ikke er en fryd for øjet. Alfabetet har skabt meget frustration blandt Kasakhstans intellektuelle, som ret hurtigt udtrykte deres utilfredshed med alfabetet.

Den kasakhiske grafikkunstner Erden Zikibay er en stærk modstander af statens bud på det kasakhisk-latinske alfabet. Satirisk sammenligner Zikibay to forskellige bud på det kasakhisk-latinske alfabet. Det ene er det officielle alfabet fra oktober 2017, og det andet er anbefalet af det Kasakhiske Institut for Lingvistik. Zikibay illustrerer i høj grad (gennem Kasakhstans nationalhelte) sin sympati med det Kasakhiske Institut for Lingvistik:Not only does the newly adopted Latin alphabet (left column) distort the Qazaq language, but it also butchers the names of some of the greatest people in the history of Qazaqstan - Kulash Bayseitova, Aliya and Manshuk, Alikhan Bokeikhan, Shakarim, Tawekel Khan. I think adopting the Latin alphabet designed by the experts of the Baitursynov Institute of Linguistics (right column) will help preserve the unique characteristics of our language. – 🇰🇿 Жақында қабылданған латын әліпбиі (сол жақтағы бағана) қазақ тілін бұрмалап қана қоймай, сонымен қатар Қазақстанның тарихындағы ұлы тұлғалардың аттарын да бұрмалайды - Күләш Бәйсейітова, Әлия мен Мәншүк, Әлихан Бөкейхан, Шәкәрім, Тәуекел хан. Менің ойымша, тіліміздің төл қасиеттерін сақтау үшін Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты мамандары әзірлеген латын әліпбиін (оң жақтағы бағана) қабылдауымыз қажет. – 🇷🇺 Мало того, что недавно принятый латинский алфавит (левая колонка) искажает казахский язык, но он также коверкает имена одних из величайших людей в истории Казахстана - Куляш Байсеитова, Алия и Маншук, Алихан Букейхан, Шакарим, Тауекель-хан. Я считаю, что принятие латинского алфавита, разработанного специалистами Института языкознания им. Байтурсынова (правая колонка), поможет сохранить уникальные свойства нашего языка. – www.zikibay.com – facebook.com/zikibay instagram.com/zikibay youtube.com/zikibay vimeo.com/zikibay – #facepalm #epicfail #latyndyqolda #kazlatyn #qazlatyn #latyn #latynkz #латиница #латындандыру #латинизация #қазақтілі #казахскийязык #qazaqtili #қазақәліпбиі #казахскийалфавит #saebiz #саебиз
Et opslag delt af Erden Zikibay Art & Animation (@zikibay) den

Andet kasakhiske alfabet - Februar 2018
I februar 2018 forsøgte den kasakhiske regering at imødekomme misfornøjelsen ved at revidere alfabetet fra oktober 2017. Det nye alfabet blev en blanding mellem Turkmenistans og Usbekistans alfabeter. Denne gang kom apostrofferne ikke efter bogstaverne, men var nu placeret oven på bogstaverne.  Revideringen skabte ingen stor begejstring, men var fortrøstnings- og forhåbningsfuld for et bedre alfabet i fremtiden.

Billede: Public Domain / Det Kasakhiske Præsidentskab.

Efter det "reviderede" alfabet blev offentliggjort, lavede Erden Zikibay flere satiriske illustrationer. Her sammenligner Zikibay de to kasakhisk-latinske alfabeter med de øvrige tyrkiske alfabeter:You know you have a problem with your alphabet when you can’t spell simple words like ‘ay’ and ‘qayırlı' like most of the peoples who speak similar languages. – 🇰🇿 Егерде сіз «ай» және «қайырлы» сияқты қарапайым сөздерді түркі халықтарының көпшілігіне ұқсас түрде жаза алмасаңыз, сіздің әліпбиіңіз осал екенін түсінесіз. – 🇷🇺 Если вы не можете написать элементарные слова «ай» и «қайырлы» так, как их пишет большинство тюркских народов, то у вас что-то не то с алфавитом. – 🇹🇷 Eğer siz "ay" ve "hayırlı" gibi basit sözcükleri Türk halklarının çoğunun anlayabileceği bir şekilde yazamiyorsaniz alfabenizde bir sorun olduğunu anlarsınız. #LatyndyQolda #LatynQoldaimyn #латындықолда #латындықолдаймын #ЛатынТаңдаймын #ПоддержимЛатиницу #ЯзаЛатиницу #залатиницу – www.zikibay.com – facebook.com/zikibay instagram.com/zikibay youtube.com/zikibay
Et opslag delt af Erden Zikibay Art & Animation (@zikibay) den

Præsidentens argument for alfabetet
Kasakhistans præsident, Nursultan Nazarbayev, argumenterer, at det engelske sprogs dominans på informationsteknologien gør, at de helst vil undgå at anvende de eksisterende tyrkiske bogstaver som f.eks. "ç" og "ş". Nazarbayev mener, at disse lyde allerede findes som "sh" og "ch" i vesten, og at der er ingen behov for at anvende de tyrkiske. Dermed vil regeringen undgå, at kasakherne ikke taster bogstaver, som ikke er naturlige inden for informationsteknologien, når fx de sidder bag tasteturet.

Personligt synes jeg, at informationsteknologien (heldigvis) har udviklet sig siden 90'erne, så andre bogstaver og alfabeter kan anvendes uden problemer. Derudover mener jeg heller ikke, at der er forskel på de kasakhiske apostrof-bogstaver og de tyrkiske "ç" og "ş". De er vel begge lige unaturlige for det engelske sprog? Det kan vel ikke være tale om, at kasakhisk skal tilpasse sig efter det engelske sprog og det latinske alfabet. Det er vel de latinske bogstaver, som skal tilpasses efter det kasakhiske sprogs behov, og dermed skabe et fungerende, men også accepteret kasakhisk skriftsprog.

Der kan være mange lignende forklaringer, men det er dog ikke helt tydeligt, hvorfor Kasakhstan vælger at udarbejde et fiasko-alfabet, og dermed ”laver en Usbekistan”. Især når de eksisterende tyrkiske alfabeter imødekommer de tyrkiske sprog, og faktisk er fleksibelt nok til at omfatte det kasakhiske og usbekiske sprog. De fonetiske nuancer er allerede repræsenteret i de forskellige tyrkiske alfabeter, hvor man har tilføjet et par ekstra bogstaver for specifikke lyde. Trods alt er disse folkefærd kulturelt anderledes, og deres geopolitiske forhold og beliggenhed har sat sine spor i deres sprog og fonetik. Derfor har Tyrkiet, Aserbadjsjan, Gagausien, Turkmenistan (og i en hvis grad Usbekistan) sat deres eget præg i alfabeterne. Desuden har den kasakhiske institut for lingvistik et videnskabeligt forslag til et latinsk alfabet, men regeringen forsøger alligevel at opbygge deres eget. Den usbekiske og nuværende udkast til det kasakhiske alfabet sætter en barriere for kommunikationen mellem de tyrkisktalende lande. Trods forskellene er de tyrkiske sprog ret ensartede og forståelige på skrift.

En forsigtig proces?
I de vestlige lande anses udviklingen som værende positivt, da Kazakhstan symbolsk set bevæger sig mere fra den russiske kulturs dominans. Jeg går ud fra, at Kasakhstan undlader at haste hen mod de latinske bogstaver, da omkring 20 % af Kasakhstans befolkning har russisk baggrund. Derudover er landet stadig geopolitisk afhængig af Rusland, og har gode økonomiske relationer til hinanden. Et område de ikke kan enes om, er kasakhernes udvikling og dyrkelse af deres nationalidentitet. Nursultan Nazarbayev forsøger for alvor, trods den russiske kulturs dominans, at danne en nationalidentitet som bygger op omkring kasakhernes nomadekultur og tyrkiske rødder. Derfor kan alfabetskiftet være et forsigtigt politisk skridt, som får det hele til at se ud som en pragmatisk og organisk proces hen imod det tyrkisk-latinske alfabet. Selvom meget indikerer, at denne proces eller varsomhed hele tiden har været forudbestemt.

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Kølnervand - Kolonya

Tyrkiets elbil - TOGG

Det Tyrkiet der splitter – En politisk samtidsanalyse