Gå videre til hovedindholdet

Laver Kasakhstan "en Usbekistan"?

Kasakhstan vedtog i oktober 2017, at landet officielt skulle skifte fra det kyrilliske til latinske alfabet. Hensigten er en langsom proces, som vil til at strække over nogle år. Målet er et fuldstændigt skift i 2025.

Kasakhstan er et eks-sovjet land, og andre eks-sovjetlande som Aserbajdsjan, Turkmenistan og Usbekistan, har allerede skiftet til latinsk alfabet. Derudover ser Kirgisistan ud til at gå i Kasakhstans fodspor, og overvejer ligeledes at skifte til latinske bogstaver. Disse lande har noget vigtigt tilfælles, og det er sproget. De er alle en forgrening inden for den tyrkiske sprogfamilie. Tyrkiets alfabet er rollemodellen inden for de tyrkisktalende lande, som er udviklet efter personlig initiativ af landets grundlægger, Kemal Atatürk. Aserbajdsjans alfabet er næsten identisk med Tyrkiets, men der er tre undtagelser. Det ene er eksempelvis ”ə” (lukket e), som Aserbajdsjanerne har bibeholdt fra kyrillisk. Det samme gælder endda Gagausien, som er et selvstyre i Moldova, der anvender Tyrkiets latinske alfabet med få undtagelser. Turkmenistan ligeledes med få, men mere problematiske undtagelser sammenlignet med de øvrige alfabeter. Usbekistan skiller sig ud i forhold til disse, da deres latinske alfabet har en håndfuld anderledes bogstaver sammenlignet med de nævnte alfabeter. Eksempelvis bliver ”usbekisk” skrevet ”Özbekçe” med det almindelige tyrkiske alfabet, mens ordet med det officielle usbekiske alfabet bliver skrevet ”O’zbekcha” med apostrof efter ”o” i stedet for ”ö” samt to ekstra bogstaver i stedet ”ç”, som er almindelig anvendt i de øvrige tyrkisktalende lande. Her ses kasakhernes første officielle bud på latinsk alfabet:

Første kasakhiske alfabet - Oktober 2017 
Billede: Wikimedia Commons / Public Domain / Det Kasakhiske Præsidentskab.

Kasakhstans bud på latinsk alfabet i oktober 2017 var en katastrofe sammenlignet med de øvrige tyrkisktalende lande. Alfabetet var en ringere udgave af det usbekiske med endnu flere apostroffer, hvilket gør ordene og sætningerne meget besværligt at læse. Dertil må det påpeges, at det heller ikke er et fryd for øjet. Alfabetet har skabt meget frustration blandt Kasakhstans intellektuelle, som ret hurtigt udtrykte deres utilfredshed med alfabetet.

Her ses hvordan den kasakhiske grafikkunstner, Erden Zikibay, satirisk sammenligner de tyrkiske alfabeter. Han sammenligner også to kasakhiske alfabeter, som er den officielle og det alfabet som blev anbefaldet af den kasakhiske institut for lingvistik. Zikibay illustrerer i høj grad sin sympati med den kasakhiske institut for lingvistik:

There're around 100 million people outside of Qazaqstan who speak and write in similar languages, yet our country is choosing such an illogical Latin script. Why? – 🇰🇿 Қазақстанның сыртында шамамен 100 миллион адам ұқсас тілдерде сөйлеп жазады, алайда еліміз осындай ақылға сыймайтын латын әліпбиін таңдап отыр. Неге? – 🇷🇺 За пределами Казахстана около 100 миллионов человек говорят и пишут на схожих языках, но наша страна выбирает такую нелогичную версию латиницы. Почему? – 🇹🇷 Kazakistan sınırları dışında 100 milyonluk bir nüfus benzer dillerde konuşup yazmasına karşın, bu kadar mantık dışı bir alfabe seçiliyor. Neden? #LatyndyQolda #LatynQoldaimyn #латындықолда #латындықолдаймын #ЛатынТаңдаймын #ПоддержимЛатиницу #ЯзаЛатиницу #залатиницу – www.zikibay.com – facebook.com/zikibay instagram.com/zikibay youtube.com/zikibay
Et opslag delt af Erden Zikibay Art & Animation (@zikibay) den
Not only does the newly adopted Latin alphabet (left column) distort the Qazaq language, but it also butchers the names of some of the greatest people in the history of Qazaqstan - Kulash Bayseitova, Aliya and Manshuk, Alikhan Bokeikhan, Shakarim, Tawekel Khan. I think adopting the Latin alphabet designed by the experts of the Baitursynov Institute of Linguistics (right column) will help preserve the unique characteristics of our language. – 🇰🇿 Жақында қабылданған латын әліпбиі (сол жақтағы бағана) қазақ тілін бұрмалап қана қоймай, сонымен қатар Қазақстанның тарихындағы ұлы тұлғалардың аттарын да бұрмалайды - Күләш Бәйсейітова, Әлия мен Мәншүк, Әлихан Бөкейхан, Шәкәрім, Тәуекел хан. Менің ойымша, тіліміздің төл қасиеттерін сақтау үшін Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты мамандары әзірлеген латын әліпбиін (оң жақтағы бағана) қабылдауымыз қажет. – 🇷🇺 Мало того, что недавно принятый латинский алфавит (левая колонка) искажает казахский язык, но он также коверкает имена одних из величайших людей в истории Казахстана - Куляш Байсеитова, Алия и Маншук, Алихан Букейхан, Шакарим, Тауекель-хан. Я считаю, что принятие латинского алфавита, разработанного специалистами Института языкознания им. Байтурсынова (правая колонка), поможет сохранить уникальные свойства нашего языка. – www.zikibay.com – facebook.com/zikibay instagram.com/zikibay youtube.com/zikibay vimeo.com/zikibay – #facepalm #epicfail #latyndyqolda #kazlatyn #qazlatyn #latyn #latynkz #латиница #латындандыру #латинизация #қазақтілі #казахскийязык #qazaqtili #қазақәліпбиі #казахскийалфавит #saebiz #саебиз
Et opslag delt af Erden Zikibay Art & Animation (@zikibay) den

Andet kasakhisske alfabet - Februar 2018
I februar 2018 forsøgte den kasakhiske regering at imødekomme misfornøjelsen ved at revidere alfabetet fra oktober 2017. Det nye alfabet blev en blanding mellem Turkmenistans og Usbekistans alfabeter. Denne gang kom apostrofferne ikke efter bogstaverne, men var nu placeret oven på bogstaverne.  Revideringen skabte ingen stor begejstring, men var fortrøstnings- og forhåbningsfuld for et bedre alfabet i fremtiden.

Billede: Public Domain / Det Kasakhiske Præsidentskab.

Præsidentens argument for alfabetet
Kasakhistans præsident, Nursultan Nazarbayev, argumenterer, at det engelske sprogs dominans på informationsteknologien gør, at de helst vil undgå at anvende de eksisterende tyrkiske bogstaver som eksempelvis "ç" og "ş". Nazarbayev mener, at disse lyde allerede findes som "sh" og "ch" i vesten, og at der er ingen behov for at anvende de tyrkiske. Dermed vil regeringen undgå, at kasakherne ikke taster bogstaver, som ikke er naturlige inden for informationsteknologien, når fx de sidder foran tasteturet. Desuden har informationsteknologien heldigvis udviklet sig siden 90'erne, så andre bogstaver og alfabeter kan fremvises og anvendes uden problemer. Derudover mener jeg heller ikke, at er forskel på de kasakhiske apostrof-bogstaver og de tyrkiske "ç" og "ş". De er vel begge lige unaturlige for det engelske sprog? Det er vel heller ikke meningen, at kasakhisk skal tilpasse sig efter det engelske sprog og latinske alfabet. Det er vel de latinske bogstaver, som skal tilpasses efter det kasakhiske sprogs behov, og dermed skabe et fungerende, men også accepteret kasakhisk skriftsprog.

Der kan være mange lignende forklaringer, men det er dog ikke helt tydeligt, hvorfor Kasakhstan vælger at udarbejde et fiasko-alfabet, og dermed ”laver en Usbekistan”. Især når de eksisterende tyrkiske alfabeter imødekommer de tyrkiske sprog, og faktisk er fleksibelt nok til at omfatte det kasakhiske og usbekiske sprog. De fonetiske nuancer er allerede repræsenteret i de forskellige tyrkiske alfabeter, hvor man har tilføjet et par ekstra bogstaver for specifikke lyde. Trods alt er disse folkefærd kulturelt anderledes, og deres geografiske beliggenhed har sat sine spor i deres sprog og fonetik. Derfor har Tyrkiet, Aserbadjsjan, Gagausien, Turkmenistan (og i en hvis grad Usbekistan) sat deres eget præg i alfabeterne. Desuden har den kasakhiske institut for lingvistik et videnskabeligt forslag til et latinsk alfabet, men regeringen forsøger alligevel at opbygge deres eget. Den usbekiske og nuværende udkast til det kasakhiske alfabet sætter en barriere for kommunikationen mellem de tyrkisktalende lande. Trods forskellene er de tyrkiske sprog ret ensartede og forståelige på skrift.

En forsigtig proces?
I de vestlige lande anses udviklingen som værende positivt, da Kazakhstan symbolsk set bevæger sig mere fra den russiske kulturs dominans. Jeg går ud fra, at Kasakhstan undlader at haste hen mod de latinske bogstaver, da omkring 20 % af Kasakhstans befolkning er etnisk russere. Derudover er landet stadig geopolitisk afhængig af Rusland, og har gode økonomiske relationer til hinanden. Et område landene ikke kan enes særligt er kasakhernes udvikling og dyrkelse af deres nationalidentitet. Nursultan Nazarbayev forsøger for alvor, trods den russiske kulturs dominans, at danne en nationalidentitet som bygger op omkring kasakhernes tyrkiske rødder og nomadekultur. Derfor kan alfabetskiftet være et forsigtigt politisk skridt, som får det til at se ud som en pragmatisk og organisk proces hen i mod det tyrkisk-latinske alfabet. Selvom meget indikerer, at intentionen hele tiden har været forudbestemt.

Kommentarer